These assignments are stimulating science literacy and computional thinking in the classroom. The resources are translated into Swedish and in the description there is intructions to implement the assignments with the Swedish Curiculum

Detta är en resursbank för att låta eleverna träna ett vetenskapligt förhållningssätt och datalogiskt tänkande. Den utmaning många lärare möter i klassrummet är att använda digitala verktyg i klassrummet för att låta eleverna egna mätningar utifrån verklighetsbaserade scenarier och arbeta ämnesövergripande. Under mina inledande intervjuer visade det sig att flera kollegor och skolledare tycker att praktiska försök bryter upp långa teori pass och gör det lättare för eleven att förstå genom att diskutera med varandra.

Problemen var att det var svårt att ta fram klassrumsförsök som passar till kursen och kontakter med föreläsare eller gäster utanför skolan som kan beskriva verkliga problem i samhället. Visionen blev att skapa en skapa en webbsida där lärare kan se varandras förslag på experiment.